O nama

Direktor i prateći odjeli

 • Kabinet direktora
 • Odjel interne revizije
 • Odjel za odnose sa javnošću
 • Odjel za upravljanje kvalitetom
 • Odjel zdravstvene zaštite
 • Odjel za kontrolu i nadzor

 

Pogon "Vodovod"

 • Služba za proizvodnju i distribuciju vode
 • Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata
 • Služba za elektro održavanje
 • Služba za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode
 • Služba za vodomjere i dezinfekciju vode
 • Služba za mašinsko održavanje

 

Pogon "Kanalizacija"

 • Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata
 • Služba za održavanje mehanizacije i vozila
 • Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila

 

Sektor za tehničke poslove i razvoj

 • Odjeljenje GIS-a
 • Služba za projektovanje i nadzor
 • Tehnička služba vodovoda
 • Tehnička služba kanalizacije

 

Sektor za ekonomske i pravne poslove

 • Odjeljenje plana i analize
 • Odjeljenje IKT
 • Služba za računovodstvo i finansije
 • Služba naplate i obračuna utroška vode
 • Služba za pravne i kadrovske poslove
 • Služba za opšte poslove, unutrašnju zaštitu i zaštitu na radu
 • Komercijalna služba