Centar za potrošače

U Centru za potrošače omogućena je izmjena matičnih podataka potrošača , prema sljedećim situacijama:

       1. UGOVOR O POKLONU (darovni ugovor) I RJEŠENJE O NASLJEDSTVU

           Uz potpisan i ovjeren Zahtjev (dat je u prilogu ili na licu mjesta po dolasku u Centar za potrošače)
           potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 • Ugovor o poklonu ili rješenje o nasljedstvu
 • ZK izvadak (da nije stariji od 6 mjeseci)
       2. IZDAVANJE STANA ILI PRIVATNE KUĆE KAO POSLOVNOG PROSTORA

           Uz potpisan i ovjeren Zahtjev (dat je u prilogu ili na licu mjesta po dolasku u Centar za potrošače)
           potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o izmjeni namjene stambene jedinice (izdato od nadležne općine)
 • Rješenje o registraciji pravnog subjekta (izdato od suda)
 • Identifikacijski broj
 • PDV broj
 • Ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog računa (br. transakcijskog računa)
       3. POVRAT U POSJED STANA, PRIVATNE KUĆE ILI POSLOVNOG PROSTORA
           Uz potpisan i ovjeren Zahtjev (dat je u prilogu ili na licu mjesta po dolasku u Centar za potrošače)
           potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 •    
  • Uvjerenje o ulasku u posjed (izdato od nadležne općine)
  •    
   • Zapisnik o ulasku u posjed
   •    
    • Sudsko rješenje o povratu posjeda

     
           4. ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

               Uz potpisan i ovjeren Zahtjev (dat je u prilogu ili na licu mjesta po dolasku u Centar za potrošače)
               potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
    • Ugovor o zakupu
    • Rješenje o korištenju poslovnog prostora
    • Rješenje o registraciji pravnog subjekta (izdato od suda)
    • Identifikacijski broj
    • PDV broj
    • Ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog računa (br. Transakcijskog računa)           5. KUPOPRODAJA KOD PRAVNIH LICA (PRIVREDA)

               Uz potpisan i ovjeren Zahtjev (dat je u prilogu ili na licu mjesta po dolasku u Centar za potrošače)
               potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
    • Ugovor o kupoprodaji
    • Rješenje o registraciji pravnog subjekta (izdato od suda)
    • Identifikacijski broj
    • PDV broj
    • Ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog računa (br. transakcijskog računa)           6. KUPOPRODAJA KOD FIZIČKIH LICA (individualni potrošači i kućni savjeti)

               Uz potpisan i ovjeren Zahtjev (dat je u prilogu ili na licu mjesta po dolasku u Centar za potrošače)
               potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
    • Ugovor o kupoprodaji
    • ZK izvadak (da nije stariji od 6 mjeseci)


    Popunjen i potpisan zahtjev (zahtjev dat u prilogu) potrebno je donijeti u Centar za potrošače.

    Ovdje možete preuzeti: 'ZAHTJEV ...'