Centar za potrošače

 

Razdvajanje instalacija i mjerenja potrošnje vode, vrši se na način da se potrošač obrati Centru za potrošače KJKP ViK ul.Jaroslava Černija 8, kako bi dobio upute o načinu izvršenja razdvajanja.

Razdvajanje je moguće, ukoliko su na sadašnjem vodomjernom mjestu, izmirene sve obaveze prema KJKP ViK Sarajevo.

U cilju podnošenja zahtjeva za razdvajanje potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Pismeni zahtjev (sadržaj kao u prilogu)
  • Dokaz o izmirenim obavezama prema KJKP ViK
  • Dokaz o vlasništvu ili zakupu dijela objekata
  • Izjava ( u prilogu) ovjerena od suda ili nadležnog općinskog organa, kojom raniji vlasnik priključka daje saglasnost na razdvajanje (samo za objekte individualne gradnje)
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod nadležnih referenata na broj telefona:
+387 33 23 76 55 lok. 138, 139, 140 i 141.
 
Ovdje možete preuzeti "Zahtjev za razdvajanje" PDF - 9kB
  "Zahtjev za razdvajanje" MS Word - 34kB
Ovdje možete preuzeti "Izjava" PDF - 9kB
  "Izjava" MS Word - 34kB