AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 25.01.2023 u 15:46

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana su izvršili popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima različitog profila u slijedećim ulicama: Humska na dva mjesta, Prvomajska i Tuzlanska a u ulici Stara cesta saniran je lom glavne vodovodne cijevi.

 

Radovi na popravci priključka završeni su u ulici Nadira Kahvedžića a izmjena uličnog ventila u ulici Urijan Dedina.

 

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u ulici Panjina Kula vršili su radove na dosipanju i sanaciji iskopa, kao i rezanje asfalta u dužini 50 metara.

 

Na lokalitetu Nedžarići završeni su radovi na zatrpavanju kanala i odvoz viška materijala na deponiju a na Butilama, pristupilo se uređenju privremene deponije.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na pročepljenju kanala u ulicama Velika aleja i Prijeka česma a čišćenje i pročepljenje slivnika u ulici Bulevar Meše Selimovića. Crpanje septičke jame vršeno je na lokalitetu Doglodske barice, crpanje taložnika na Bjelašnici a čišćenje bazena u ulicama Mjedenica i Safeta Zajke.