AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 25.01.2023 u 08:51

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 25. 01. 2023.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na pročepljenju kanala u ulicama Velika aleja i Prijeka česma a čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulici Bulevar Meše Selimovića. Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Doglodske barice a crpanje taložnika na Bjelašnici. Čišćenje bazena vršit će se u ulicama Mjedenica i Safeta Zajke.