AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.11.2022 u 14:50

Popravke kvarova na vodovodnoj mreži

U toku su radovi na polaganju cjevovoda DN 100 mm u ulici Ramiza Salčina, te radovi na popravci kvara na vodovodnoj mreži u ulicama Ibrahima Perviza i Cicin han.

 

U ulici Alipašina, tokom dana položeno je 24 metra cijevi DN 100 mm a u ulici Krivoglavci, u sklopu radova na prebacivanju priključaka, prebačena su tri priključka. U ulici Rogina izvršena je popravka kvara na priključku.

 

Radovi na popravci kvara na glavnim vodovodnim cijevima vršeni su u ulicama Mehmeda Arapčića i Nova Baruthana a popravka zapora u ulici Izeta Karšića. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.