AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.11.2022 u 15:34

Radovi na kanalizacionoj mreži

Nastavljeni su radovi na izradi separatnog priključka u ulici Vrbanjuša br.17. Položeno je pet metara kišne i pet metara fekalne cijevi DN 200, ugrađena dva reviziona okna i postavljena dva poluteška poklopca na istim.

 

U ulici Blagovac br.87 i br.119, vršeni su radovi na montaži separatnih priključaka. Tokom dana završena su dva separatna priključka a položeno je 21 metar keramičke cijevi DN 150 mm.

 

U ulici Branilaca Šipa br. 10-24 u sklopu radova na rekonstrukciji separatnog kanala, ugrađeno je 12 metra DC DN 300 mm. Radovi se nastavljaju.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Humska, Kasindolska, Tihovići, Luke, Feriza Menzuke, Spasoja Blagovčanina i na lokalitetu Butila a ručno čišćenje slivnika i podužnih rešetki u ulicama Feriza Tumbula i Tuzlanska. Crpanje septičke jame vršeno je u ulicama Devet šehida, Ranovačka i Vrutci.