AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.11.2022 u 12:20

Radovi na dijelu Alipašine ulice: Koordiniranim aktivnostima do rješenja dugogodišnjih problema

Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine vrši rekonstrukciju dijela ulice Alipašina, a uporedo sa tim KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo izvodi rekonstrukciju dijela cjevovoda.

Naime, na inicijativu našeg preduzeća dogovoreno je da se u saradnji sa Općinom Centar i JP Ceste Federacije BiH riješi problem postojećeg dotrajalog cjevovoda a s obzirom da su na toj dionici u toku radovi na rekonstrukciji saobraćajnice i izgradnji drenaže.

 

Direktor KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo Rusmir Salić, izvršna direktorica za vodovodni sistem Amela Kadić i izvršni direktor za investicije i razvoj Nermin Kapidžija obišli su radove i razgovarali sa radnicima o izazovima sa kojima se susreću u realizaciji ovog projekta.

 

Direktor Salić je istakao značaj koordiniranog djelovanja i saradnju svih uključenih strana u realizaciji projekata od značaja za građane.

 

Izvršna direktorica Kadić pojasnila je da je na tom dijelu do sada bio azbest-cementni cjevovod na kojem je opravka kvarova bila otežana zbog gustog saobraćaja.

 

"Dogovoreno je da se izvrši rekonstrukcija cjevovoda dužine 260 metara sa rekonstrukcijom postojećih kućnih priključaka. U cilju sprečavanja stvaranja klizišta predložili smo da se uporedo sa rekonstrukcijom saobraćajnice izvrši i rekonstrukcija cjevovoda i kućnih priljučaka, a prije asfaltiranja ulice. Tokom izvođenja radova osigurano je uredno vodosnabdijevanje naselja,  radovi se izvode koordinirano sa izvođačima koji rade na rekonstrukciji ceste", kazala je Kadić.