AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.11.2022 u 09:03

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 23. 11. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Humska, Kasindolska, Tihovići, Luke, Feriza Menzuke, Spasoja Blagovčanina i na lokalitetu Butila. Ručno čišćenje slivnika i podužnih rešetki vršit će se u ulicama Feriza Tumbula i Tuzlanska. Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Devet šehida, Ranovačka i Vrutci.