AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.11.2022 u 15:52

Radovi na kanalizacionoj mreži

U ulici Branilaca Šipa br. 10-24 u sklopu radova na rekonstrukciji separatnog kanala, ugrađeno je 12 metra DC DN 300 mm. Radovi se nastavljaju.

 

U ulici Blagovac br.87 i br.119, vršeni su radovi na montaži separatnih priključaka. Tokom dana završena su dva separatna priključka i položeno je 12 metara keramičke cijevi DN 150 mm.

 

Radovi na izradi separatnog priključka vrše se u ulici Vrbanjuša br.17.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Feriza Menzuke, Spasoja Blagovčanina, Ludviga Kube i Čekaluša čikma. U ulicama Branka Galeba i Rašida Bešlije izvršeno je snimanje kanala specijalnom kamerom, kao i ispitivanje istog.

Crpanje septičke jame vršeno je u ulicama Sulje Jahića i Vidovci a crpanje taložnika na lokalitetu Butila.