AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.11.2022 u 08:59

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 22. 11. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Feriza Menzuke, Spasoja Blagovčanina, Ludviga Kube i Čekaluša čikma a ispitivanje kanala vršit će se u ulicama Bazardžani i Rašida Bešlije. Ručno čišćenje šahtova vršit će se u ulici Ludviga Kube. Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Sulje Jahića i Vidovci a crpanje taložnika na lokalitetu Butila.