AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.09.2022 u 15:07

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas su popravljali kvar na glavnoj vodovodnoj cijevi u ulicama Urijan Dedina i Bojnička a ulici Armije BiH vršeni su radovi na rasijecanju glavne vodovodne cijevi DN 100 mm. Radovi na popravci priključka vršeni su u ulicama Nikole Šopa i Tvornička. U ulici Ludviga Kube u toku su radovi na prebacivanju priključaka.

 

Dežurna ekipa nakon blindovanja priključka u Zvorničkoj ulici, počela  je radove na popravci kvara u ulici Barice. U toku su radovi na popravci kvara na vodovodnoj mreži i u ulicama Kanara i Terovića. Jedna ekipa vrši radove na sanaciji iskopa.