AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.09.2022 u 09:02

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 26. 09. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Sabita Užičanina, Safeta Zajke, Ramiza Salčina, Terezija i Ferhadija. Čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Nova i Put Mladih Muslimana, ručno čišćenje slivnika vršit će se u ulicama Terezija, Tekija, Tabašnica i Nova a ručno šišćenje šahtova u ulici Ramiza Salčina. Crpanje rova kanala vršit će se u ulici Aleksandra Puškina.