AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.09.2022 u 15:01

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Radnici Odjeljenja za popravku i rekonstrukciju kanala, nastavili su radove u ulici Aleksandra Puškina na izradi separate kanalizacione mreže profila 300 mm. Tokom dana položeno je šest metara fekalne i šest metara kišne kanalizacije. Radovi se nastavljaju.

 

Nastavljeni su i radovi na izradi separatnih priključaka u ulici Mitra Šućura. Danas je, na br.170, izveden fekalni priključak keramička cijev DN 150 mm u dužini  tri metra i spoj na reviziono okno a na br. 238, izveden je separatni priključak sa cijevima od poliestera DN 200 mm u dužini 12 metara i spoj na reviziono okno. Radovi se nastavljaju.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Aleja Bosne Srebrene, Hasana Bibera,Ramiza Salčina, Terezija i na lokalitetu Olovo. Ispitivanje kanala izvršeno je u ulici Varaždinska, čišćenje slivnika u ulicama Nova, Tekija i Varaždinska a crpanje taložnika na lokalitetu Butila.