AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.09.2022 u 08:32

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 23. 09. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Aleja Bosne Srebrene, Hasana Bibera,Ramiza Salčina, Terezija i na lokalitetu Olovo. Ispitivanje kanala vršit će se u ulici Varaždinska. Čišćenje slivnika vršit će se u ulicama Nova, Tekija i Varaždinska a crpanje taložnika na lokalitetu Butila.