AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.09.2022 u 15:11

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Radnici Odjeljenja za popravku i rekonstrukciju kanala nastavili su radove na izradi separatnih priključaka u ulici Mitra Šućura. Danas su radovi vršeni na dva mjesta u toj ulici, na br. 230 i br. 178. Ugrađeno je 15 metara keramičke cijevi DN 150 mm, četiri keramičke zavojnice DN 150/45 i tri poliesterska sedla DN 300/150 /90.

 

U ulici Aleksandra Puškina nastavljeni su radovi na izradi separate kanalizacione mreže profila 300 mm. Tokom dana položeno je šest metara fekalne i šest metara kišne kanalizacije. Urađena su dva fekalna priključka.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Aleja Bosne Srebrene i Hasana Bibera. Čišćenje kanala i slivnika vršilo se u ulicama Sabita Užičanina i Ćamila Marića a ručno čišćenje slivnika u ulicama Avde Hume i Hrasnička cesta. Crpanje septičke jame vrši se u ulicama Bačići i Hambina carina.