AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.09.2022 u 14:58

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas su popravljali kvarove na glavnoj vodovodnoj cijevi u ulicama Nusreta Šišića Dede, Braće Begić i Muhameda efendije Pandže.

 

Radovi na izradi novih priključaka na vodovodnoj mreži vrše se u ulicama Donji Hotonj i Krigovlaci a popravka kvara na priključku vršena je u ulici Muhameda efendije Pandže. Na uglu ulica Bakije sokak - Sumbul česma ugrađen je reducer ventil.

 

U toku su radovi na popravci kvara na vodovodnoj mreži u ulicama Kolodvorska, na dva mjesta, Braće Baljić i Zvornička. Jedna ekipa vrši radove na sanaciji iskopa.

 

Dežurna ekipa je sinoć, u ulici Vrelo Bosne br.10, pristupila radovima na sanaciji loma glavne vodovodne cijevi DN 200 mm. Tom prilikom izvršeno je prebacivanje priključka.