AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.09.2022 u 08:48

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 21. 09. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Porodice Foht, Alipašina, Hasana Merdžanovića, Logavina i Višnjik. Ručno čišćenje slivnika vršit će se u ulici Šekerova. Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Samira Radovca i Sastavci, te na lokalitetu Trebević.