AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.09.2022 u 07:53

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 21. 09. 2022. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Soukbunar, Teočačka, Rahima Čatovića, Nasihe Kapidžić Hadžić, Odobašina, Jarčedoli, Boguševac, Cvijetina, Bakije sokak, Saburina, Ključka, Tepebašina, Barska, Porodice Šečić, Zenik, Posavska i Pandurica. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.