AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 20.09.2022 u 15:07

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Radnici Odjeljenja za popravku i rekonstrukciju kanala, danas su u ulici Mitra Šućura nastavili radove na izradi separatnih priključaka. Ugrađeno je šest metara keramičke cijevi  DN 150 mm, dvije keramičke zavojnice DN 150 /45 i dva poliesterska sedla DN 300/150 /45.

 

U ulici Aleksandra Puškina nastavljeni su radovi na izradi separate kanalizacione mreže profila 300 mm. U ulici Kolodvorska, novi kružni tok, vršili su se radovi na prespajanju šahtova sa cijevima hobas DN 300 mm.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Džemala Bijedića, Alipašina, Ferhadija, Varaždinska, Muhameda efendije Pandže i Jadranska. Čišćenje slivnika vršilo se u ulicama Šekerova, Hrasnička cesta, Trebevićka i Mujkanovića a čišćenje šahta u ulici Ferhadija. Crpanje septičke jame vrši se na lokalitetu Trebević.

 

.