AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.08.2022 u 15:25

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Radnici Odjeljenja za popravku i rekonstrukciju kanala, danas su nastavili radove na izradi separatnog priključka u ulici Rizaha Štetića br.11.  Položeno je dva metra cijevi DN 200 hobas, urađena dva reviziona okna i postavljanje poklopaca na iste.

 

U ulici Nerkesijina br.5 nastavljen je ručni iskop na popravci uličnog kanala a jedna ekipa je angažovana na saniranju iskopa u ulici Tekija.