AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.08.2022 u 15:13

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Ekipe Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas vrše popravku kvarova na slijedećim lokacijama:

 

Radovi na popravci kvara na priključku vrše se u ulicama Braće Bešo, Sade Hadžića i Rakovička cesta, gdje se vrši popravka na dva mjesta a popravka kvara na priključnim cijevima vrši se u ulici Ferida Srnje, također na dva mjesta.

 

Radovi na popravci kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi vrše se u ulicama Ferida Srnje i Bojnička.

 

U ulici Numan paše Ćuprilića, danas se vrše radovi na polaganju cjevovoda DN 100 mm, tokom dana položeno je 18 metara cijevi a radovi na izradi ispirnog mjesta vrše se u ulici Safeta Ahmetspahića. Također, u toku su i radovi na prebacivanju priključaka u ulici Donji Hotonj.

 

U ulici Begluk, na dva mjesta vrši se popravka kvara na vodovodnoj mreži. Kvar na glavnoj vodovodnoj cijevi je popravljen a u toku su radovi na popravci drugog kvara. Popravljeni su i ulični ventili u ulici Rakovička cesta, na dva mjesta. Jedna ekipa vrši radove na sanaciji iskopa.