AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.08.2022 u 13:13

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 17. 08. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas vrši radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulici Aleja Bosne Srebrene i na Butilama a ispitivanje kanala vrši se u ulici Bolnička. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vrši se u ulicama Kapetana Hajrudina Mešića, Zmaja od Bosne, Maria Mikulića i Aleja Bosne Srebrene. Crpanje septičke jame vrši se u ulicama Senada Poturka Senčija i Armije RBiH a crpanje separatora u Semizovcu. Ručno čišćenje bazena vrši se u ulicama Mjedenica, Ramića banja i Nusreta Fazlibegovića.