AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.08.2022 u 00:00

ISPRAVKA JAVNOG  OGLASA za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme 

Na osnovu člana 20.a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH, br. 26/16, 89/18 i 44/22), člana 3.,6., i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ , br. 19/21 i 10/22), člana 47. Statuta KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo  broj: 2317/22 od 18.04.2022. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-23327-30/22 od 09.06.2022. godine, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo raspisuje 

 

ISPRAVKU JAVNOG  OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme 

 

I - U javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

  1. Kontrolor za elektro odjel  – 1 izvršilac

  2. Mašin bravar  II – 3 izvršioca

  3. Mjenjač vodomjera II – 7 izvršioca

  4. Bagerista II – 6 izvršioca

  5. Vozač teretnog vozila II – 5 izvršioca

  6. Tehničar – 1 izvršilac

  7. Tehničar – 1 izvršilac

  8. Monter II – 3 izvršioca 

  9. Mehaničar – 8 izvršioca,

objavljenom  dana 16.08.2022. godine na stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i na internet stranici www.viksa.ba, a za koji je objavljena obavijest o Javnom oglasu dana 16.08.2022. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, vrši se ispravka dijela teksta vezano za poziciju pod rednim brojem  5. - Vozač teretnog vozila II – 5 izvršioca, tako da umjesto:

„Opis poslova:

Pravilno upravlja vozilom. Vrši prevoz grupa na teren. Dovoz potrebnog materijala za planirane radove.  Dovoz zasipnog materijala za manje iskope, kao i odvoz šute. Vodi putni nalog, utrošak goriva i maziva i otklanja manje kvarove. Održava vozilo u ispravnom stanju. Vodi računa o sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju i  brine o primjeni tehničko-zaštitnih mjera na gradilištu. Odgovoran je za pravilan rad, eksploataciju i održavanje vozila kao i opreme uz vozilo. Dužan je pridržavati se svih zakonskih akata u vezi sa bezbjednošću saobraćaja. Po potrebi radi u smjenama /druga i treća smjena/. Izvršava i druge poslove iz domena Službe  po nalogu poslovođe, koordinatora ili rukovodioca. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara poslovođi. Položena C1E i CE kategorija za upravljanje motornim vozilima. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.“

 

treba da stoji:

 

„Opis poslova:

Obavlja poslove vozača B i C kategorije. Vrši prevoz grupa na teren, dovoz potrebnog materijala za opravku kvara iz magacina, dovoz zasipnog materijala za manje iskope, kao i odvoz šute. Vodi putni nalog, utrošak goriva i maziva i otklanja manje kvarove. Održava vozilo u ispravnom stanju. Vodi računa o sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju i  brine o primjeni tehničko-zaštitnih mjera na gradilištu. Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog koordinatora i Poslovođe, a u skladu sa stručnom kvalifikacijom i domenom rada službe. Odgovoran za implementaciju sistema kvaliteta.“

 

II - Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja obavijesti o ispravci Javnog oglasa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

 

III - U preostalom dijelu, teskt Javnog oglasa ostaje neizmjenjen.

 

                                                                                                                 KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo