AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 05.08.2022 u 14:35

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Radnici Odjeljenja za popravku i rekonstrukciju kanala, po planu aktivnosti rada za danas, vršili su radove na izradi fekalnog priključka u ulici Hadžijamakova. Ugrađeno je dva metra keramičke cijevi DN 150 mm i reviziono okno.

 

Na lokalitetu Briješće, jedna ekipa je vršila utovar i odvoz zemlje na deponiju.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas vrši radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika, te crpanje septičkih jama na najavljenim lokalitetima. U sklopu akcije čišćenja lokaliteta Općine Ilijaš, planirano je čišćenje kanala i slivnika na lokalitetu Bijambare.