AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.09.2021 u 14:36

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

U toku su popravke kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama: Škaljin sokak, Mihrivode, Gorana Čišića, te radovi na uglu ulica Jukićeva i Braće Begić.

U ulici Zaima Šarca vršeni su radovi na tri lokacije. U navedenoj ulici izvršena je zamjena šarafa na flanšni DN 100 mm, te prepakovan zatvarač DN 300 mm.

U ulici Čekaluša urađena je tlačna proba, iskop za šaht i ugradnja hidranta. U ulici Vidovci, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji cjevovoda, položeno je 18 metara vodovodne cijevi a u ulici Čamila Sijarića izvršena je izrada veze DN 100/100 mm, te izrada ispirnog mjesta. Na lokalitetu Vlakovo - Rogačići  kvar je popravljen na cijevi DN 150 mm.

Kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama: Doglodske barice, Osik, Andreja Andrejevića a u ulici Prof. dr. Ramiza Velića radovi se nastavljaju. U ulici Zmaja od Bosne vrši se priprema materijala za izradu veze DN 500/500 mm, koja je planirana za sutra.

Na više lokacija vršena je sanacija iskopa.