AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.09.2021 u 14:35

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

U toku su popravke kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama: Mustafe Behmena, Asima Ferhatovića, Splitska, Tešanjska, Nalina.  

U ulici Čekaluša izvode se radovi na polaganju cjevovoda DN 100 mm, položeno je šest metara cjevovoda i vrše se pripremni radovi za tlačnu probu. U ulici Čamila Sijarića vrše se radovi na rekonstrukciji cjevovoda DN 100 mm, položeno je deset metara cjevovoda.  

U ulici Bulbulina na dvije lokacije izvršena je popravka ventila.

Kvar na glavnoj cijevi popravljen je u ulicama  Gornja Jošanica i Borak a kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama Tešanjska, Gaj brdo.

U ulici Vidovci vrše se pripremni radovi za rekonstrukciju priključka.

Pored navedenih aktivnosti, vršena je sanacija iskopa na više lokacija.