AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 09.08.2019 u 20:06

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas su ekipe ViK-a izvodile radove na opravci kvarova na 16 lokacija. U ulici Goloderica opravljen je kvar na cjevovodu profila DN 300mm. Kvar je opravljen izmjenom oštećenog dijela cijevi i ugradnjom multi joint spojnica. 

Kvar na cjevovodu profila DN 100mm opravljen je u ulici Splitska dok je u ulici Dr. Mustafe Denišlića izvršena opravka kvara na cjevovodu profila DN 300mm. U ulici Hifzi Bjelevca opravljen je kvar na cjevovodu profila DN 100mm, ugradnjom reparaturne spojnice. 

Kvarovi na kućnim priključcima opravljeni su u ulicama Nikole Šopa, Maguda čikma, Kanara, Kodžina, Maguda, Hadži-Kajmakova i Stara pruga. 

Pored radova na opravci kvarova, služba je izvodila radove na prebacivanju priključaka na novopoložene cjevovode u ulicama Avde Palića i Uglješići