AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 09.08.2019 u 09:34

Radovi na kanalizacionoj mreži za 09.08.2019. godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Bakarevića, Hakije Kulenovića, Baščaršija, Piruša i Halid-bega Hrasnice. Ispitivanje priključnog kanala vršit će se u ulici Šenoina. Crpanje septičke jame će se vršiti na lokalitetu Halilovići i Bajre Kaljanca, a crpanje podruma u ulici Majdanska.