AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 09.08.2019 u 08:28

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 09.08.2019. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Gorana Čišića, Himze Polovine, Ljubina-Semizovac, Polje, Juraja Najtharta, Ispod Budakovića, Ahatovićka, Nikole Šopa, Hifzi Bjelevca, Goloderica, Maguda čikma, Alifakovac, Kanara, Kodžina, Maguda, Veliki Alifakovac, Uglješići, Milinkladska, Avde Palića, Dr. Halid–bega Hrasnice, Lasičke Megare, Porodice Prašović, Ferida Srnje, Sulejmana Paćariza Hodže, Soukbunar, Lužansko polje (Vrtovi Riverine) i Franje Kluza. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.