AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.08.2019 u 18:17

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas su ekipe ViK-a na nekoliko lokacija vršile radove na opravci kvarova.

 U ulici Bosanskih Kraljeva opravljen je kvar na cjevovodu profila DN 65 mm i kvar na cijevi kućnog priključka profila DN 20 mm. Tri kvara na cjevovodu profila DN 80 mm opravljeni su u ulici Halilovići. 
Radovi na opravci kvara cjevovoda profila DN 40 mm izvedeni su u ulici Trebevićka.

Pored radova na opravci kvarova, služba je izvela i radove na uvezivanju privremenog voda i prebacivanju kućnih priključaka u ulici Dr. Halid-bega Hrasnice.