AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.08.2019 u 15:36

POČELA REKONSTRUKCIJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U ULICI HALID-BEGA HRASNICE

Dana 07.08.2019.godine članovi Uprave ViK-a sa saradnicima su obišli gradilište u ulici Halid-bega Hrasnice, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže. Radove na rekonstrukciji kanalizacione mreže izvodi izvođač radova koji je angažovan od strane Općine Ilidža koja je i investitor ovih radova.

 

U navedenoj ulici vršit će se i radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, koji će se izvoditi od strane  KJKP “ViK”. Predviđeno je da se radovi na rekonstrukciji cjevovoda profila DN 200 mm izvedu u dužini oko 140 metara.

 

Trenutno izvode se radovi na postavljanju privremenog voda kojim će se omogućiti snabdijevanje vode okolnih objekata.