AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.07.2019 u 17:23

Pogon „Kanalizacija“: RADOVI NA IZRADI SEPARATNIH PRIKLJUČKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, u okviru planiranih aktivnosti, nastavila je radove na izradi dva separatna kanalizaciona priključka u ulici Šip, K-35 i K-34. Danas je položeno 11 metara GRP cijevi, profila 300 mm. Radovi se nastavljaju i sutra.

U ulici Hekim Oglu Alipaše br. 69 danas je vršeno ispitivanje i pročepljenje uličnog kanala. Također, izvršeno je i snimanje kamerom navedenog kanala. Ekipe su ručno vršile otkopavanje i pripremu terena za izradu revizionog okna. Ovi radovi se izvode po Sporazumu sa Općinom Novi Grad Sarajevo. Aktivnosti se nastavljaju i sutra.

Pored navedenih aktivnosti, radnici ove službe, odnosno Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, radili su na redovnim aktivnostima održavanja kanalske mreže i objekata, na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika na više lokacija u gradu.

U ulicama Hasana Sušića i Jovana Bijelića, kao i na lokalitetu Zetre izvršeno je mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika i kanala a crpanje septičke jame urađeno je u ulici Kovačevac br.14.