AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.07.2019 u 15:41

Pogon „Kanalizacija“: u ulici Lepenička POČELI RADOVI NA IZRADI FEKALNOG PRIKLJUČKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, po planu aktivnosti za tekući dan, pristupila je popravci kvarova na mreži.  U ulici Mačkareva br.4, radnici su vršili popravku uličnog kanala profila 200 mm u dužini od dva metra. Radovi su završeni.

 

U ulici Lepenička br. 116 počeli su radovi na izradi fekalnog priključka. Tokom dana, završena je izrada revizionog okna i montirano četiri metra fekalnog kanala profila 150 mm. Radovi se nastavljaju.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika na više lokaliteta u gradu. Između ostalog, u ulici Igmanskog bataljona radilo se na čišćenju kanala i crpanju šahta a crpanje septičke jame izvršeno je u ulici Bačići i Sumbulovac.