AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.07.2019 u 20:54

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Dana su ekipe KJKP "ViK"-a izvodile radove na opravci kvarova na 13 lokacija. U ulici Paromlinska izvedeni su radovi na iznalaženju i osposobljavanju zatvarača profila DN 100mm. 

U ulici Nalina kvar na cjevovodu profila DN 200mm saniran je obradom spoja. 
Kvar na cjevovodu profila DN 80 u ulici Paje sokak također je saniran obradom spoja. 

U ulici Safvet bega Bašagića saniran je kvar na cjevovodu profila DN 40mm. 

Opravke kvarova na kućnim priključcima vršene su u ulicama Jusufa Juke Gojaka, Safeta Zajke, Put spasa, Plavi put, Vlakovo, 31.Jula i Braće Begić. 

Pored navedenih radova, služba je izvodila radove na prebacivanju priključaka na novopoloženi cjevovod DN 150mm u ulici Stari drum. 

Radovi na ugradnji hidranta i zatvarača DN 80 na novopoloženom cjevovodu izvedeni su u ulici Franca Lehara.