AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.07.2019 u 15:44

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 12.07.2019. godine

Poštovani potrošači, Sutra, 12.07.2019. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Čekaluša čikma, Petrakijina, 8. Marta, Safeta Zajke, Mejlina, Baruthana, Mihrivode, Safvet-bega Bašagića, Sarajevska cesta, Bolnička, Hamida Beširevića, Uglješići, Donja Vogošća, Ugorsko III, Mahmuta Bušatlije, Viteška, Trg Heroja, Behdžeta Mutevelića, Stari drum, Vlakovo, Lasičke Megare, Podigmanska, Nadira Kafedžića, Vahide Maglajlić i Ramiza Salčina.