AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 20.06.2019 u 15:36

Saopćenje za javnost

Obavještavamo građane da je Općina Stari Grad, dana 20.06.2019. godine na 6 javnih česmi (Grličića brdo br. 2, džamija; Grličića brdo, mezarje; Sedrenik b.b. preko puta br. 53; Sagrdžije br. 2, džamija; Zmajevac bb, Vrbanjuša 84, džamija)  na području općine Stari Grad koje su priključene na sistem javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo postavila table sa upozorenjem da voda na tim česmama nije zdravstveno ispravna.

 

Upozorenje je postavljeno na osnovu analize uzoraka vode sa određenih javnih česmi  koje je izvršio Zavod za javno zdravstvo KS i odnosi se isključivo na kvalitet vode na određenim javnim česmama, odnosno na ispravnost unutrašnjih instalacija na javnim česmama a ne odnosi se na kvalitet vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja.

 

Isti dan po dobivanju informacije o neispravnosti uzoraka vode na određenim javnim česmama, nadležne službe KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo su zajedno sa predstavnikom Općine Stari Grad uzeli uzorke sa javnih česmi i dodatne uzorke u susjednim objektima radi provjere zdravstvene ispravnosti vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja. U laboratoriji KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo su izvršene analize fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara kvaliteta vode i dobiveni rezultati potvrđuju ispravnost vode u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

 

S obzirom da je održavanje javnih česmi u nadležnosti Općine, očekujemo da nadležne općinske službe organizuju ponovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode na javnim česmama od strane Zavoda za javno zdravstvo KS.

 

Naglašavamo da KJKP „ViK“ svakodnevno vrši analize uzoraka u svim zonama vodosnabdijevanja i da su svi rezultati zdravstveno ispravni, te da se gore navedeno upozorenje odnosi isključivo na određene javne česme i da je postavljeno na osnovu analize jednog uzorka vode sa javnih česmi te da  je u svrhu dobivanja pouzdanih podataka potrebno ponoviti analize.