AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.06.2019 u 15:14

Na Izvorištu “Bačevo”: MONTAŽA ZAMJENSKOG PUMPNOG AGREGATA

Na Izvorištu “Bačevo” danas je Služba za mašinsko održavanje vršila radove na demontaži neispravnog bunarskog pumpnog agregata iz bunara MB 12 i montažu ispravnog zamjenskog sa puštanjem u rad, praćenje rada i radnih parametara.

 

U sklopu ovih radova, Služba za elektro održavanje je izvršila  pregled elektro opreme i priključenje napojnih kablova motora pumpe na bunaru MB 12. Pumpni agregat je pušten na ispusni vod. Nakon što Služba za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode u okviru svojih aktivnosti a koje podrazumijevaju uzimanje uzorka i potvrde o kvaliteti vode, ista će se pustiti u sistem ka Rezervoaru Mojmilo.

 

Zajedničkom aktivnošću zaposlenika Službe za mašinsko održavanje, Službe za elektro održavanje i Službe za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode, bunar MB 12 na Bačevu će ponovo biti u funkciji, kao i svih 15 bunara na pravcu pumpanja ka Rezervoaru “Mojmilo”. Također, ovim radovima će se obezbijediti pogonska sigurnost ovog pravca pumpanja.