AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.06.2019 u 19:00

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas je Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata opravila 16 kvarova na vodovodnoj mreži. 

U ulici Velešići gornji opravljena su dva kvara na cjevovodima profila DN 100 mm, a u ulici Velešići opravljen je kvar na cjevovodu profila DN 400 mm.

Kvar na cjevovodu profila DN 200 mm opravljen je u ulici Briješće brdo. Radovi na zamjeni zatvarača profila DN 100 mm i opravci loma na distributivnom cjevovodu profila DN 100 mm izvedeni su u ulici Zahira Panjete.