AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.06.2019 u 14:32

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: U TOKU IZRADA KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA

 

 

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, u toku dana vršila je planirane aktivnosti na održavanju kanalizacionog sistema.

 

Odjeljenje opravke i rekonstrukcije kanalizacione mreže, u ulici Hadžiabdinica vršila je aktivnosti na izradi fekalnog priključka. Polaže se keramička cijev dužine 3 metra, profila 150 mm, sa revizionim oknom.

 

U ulici Nahorevska, u toku su montažni radovi na izradi fekalnog kanala. Danas je položeno šest metara daktilne cijevi, profila 300 mm, kroz korito Koševskog potoka. 

 

U ulici Stari drum, br. 34, provode se aktivnosti na izradi fekalnog priključka, dužine 8 metara, profila 150 mm. Ugrađuju se hobas cijevi a izvođenje radova je otežano zbog mnoštva podzemnih instalacija.