AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.06.2019 u 09:46

Radovi na kanalizacionoj mreži za 11.06.2019.godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Igmanska, Bardakčije, Ive Andrića, Bosanskih gazija, Halilovići, Džemala Bijedića, Vratnik mejdan. Za danas je planirano crpanje na P.S. Alipašin most. Crpanje septičke jame vršiće se u slijedećim ulicama: Braće Mulić, Dobroševićka, Mekote, Kamenolom, naselje Sokolovići. Aktivnosti na mašinskom čišćenju podužne rešetke vršiće se u ulici Paromlinska. Ručno čišćenje slivnika planirano je da se vrši u ulicama: Stolačka, Armaganuša, Todora Švrakića, Turbe, Štrosmajerova a ručno čišćenje ulivne građevine u ulici Nusreta Fazlibegovića.