AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.06.2019 u 17:20

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas 10.06.2019.godine Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata vršila je opravke kvarova na više lokacija.
 
U ulici Reisa Fehima Spahe kvarovi su opravljani na dvije lokacije. Opravljen je kvar na cjevovovdu profila DN 100 mm obradom spoja na broju 133 i izvršena je opravka priključne cijevi profila DN 20 mm iza broja 44.

Na lokalitetu Gornja Breka opravljen je kvar na cjevovodu profila DN 150 mm. Radovi na izmjeni zatvarača profila DN 100 mm izvedeni su u ulici Ismeta Mujezinovića.

Pored radova na opravci kvarova Služba je izvela radove na izradi veze profila DN 150/80 mm i prebacivanju kućnih priključaka u ulici Avde Palića.