AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.06.2019 u 15:39

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 11.06.2019. godine

Poštovani potrošači, Sutra, 11.06.2019. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Jukićeva, Velešići gornji, Velešići, Jošanica gornja I, Omladinska, Avde Palića, Ljubljanska, Pavla Lukača,Teočačka, Džemala Bijedića, Briješće brdo,Terzibašina, Porodice Foht, Prusačka, Nusreta Šišića Dede, Muhameda Hadžijahića, Bjelašnica (Babin Do), Himze Polovine, Ramiza Alića, Adema Buće, Hadži Idrizova, Fra Matije Divkovića, Zahira Panjete i Rudžera Boškovića.