AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.06.2019 u 12:59

Aktivnosti na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Butile

Na objektu Aerisani mastolov/pjeskolov, došlo je do pucanja nosača elektro kablova za rad mosta, te je isti zaustavljen do daljnjeg, dok se ne zavari nosač i sanira šteta.

Na postrojenju se vrši osposobljavanje pumpi za mast, smještenih u jami sa mašću objekta Aerisani mastolov/pjeskolov, kao i čišćenje i postavljanje sajle na pumpi br. 2.

U sklopu sanacije spremnika biogasa na PPOV Butila, danas je počelo izvođenje radova na postavljanju gromobranske zaštite od starne Unioninvesta. Napravljen je dodatni otvor, da bi se ispraznio klasirer pijeska i opet profunkcionisao elktromagnetni ventil, koji se začepio usljed velikih nanosa kiše i pijeska tokom prošle sedmice.