AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.06.2019 u 09:56

Radovi na kanalizacionoj mreži za 10.06.2019. godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Halilovići, Bags energotehnika- Igmanska, Džemala Bijedića, Mehmeda Spahe, Firdus begova, Hadžiabdinica, Štrosmajerova, Turbe, Halida Kajtaza. Za danas je planirano i crpanje septičke jame na lokalitetu Blažuj, ručno čišćenje bazena na lokalitetu Mrakuša, kao i mašinsko čišćenje podužne rešetke u ulici Paromlinska.