AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.05.2019 u 09:33

Radovi na kanalizacionoj mreži za 15.05.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Semira Frašte, Nerkeza Smailagića, Skenderija, Ferde Hauptmana, Nedima Filipovića, Bojnička-Azići, Branislava Đurđeva, Antuna Branka Šimića, 12.Mart, Titova, Džemala Bijedića, Aladža, 22.Aprila, Spasoje Blagovčanina, Skendera Kulenovića, Braće Begić i Požegina. Na lokaciji Azića planirano je čišćenje šahtova.