AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.05.2019 u 17:49

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata je danas, 13.05.2019. godine izvodila  radove na popravci kvarova na više lokacija. U ulici Teočačka izvedeni su radovi na popravci kvara na cjevovodu profila DN 300 mm. Kvarovi na cjevovodima profila DN 80 mm popravljeni su u ulicama Brezanska i Ložionička. Radovi na izmjeni zatvarača profila DN 50 mm izvedeni su u ulici Safeta Hadžića.