AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 04.08.2022 u 08:53

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 04. 08. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Mustafe Behmena i Latička a radovi na čišćenju i ispitivanju kanala vršit će se u ulicama Kenana Demirovića i Dobojska. Čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Jošanička, Braće Kršo i Ložionička. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Safeta Zajke i na lokalitetu Bačići i Rajlovac a sapiranje prokopa vršit će se u ulicama Džemala Bijedića i Maršala Tita.