AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 03.08.2022 u 15:00

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Radnici Odjeljenja za popravku i rekonstrukciju kanala i danas su vršili radove na montaži separatne kanalizacije u ulici Ludviga Kube. Položeno je 24 metra cijevi DN 300 mm hobas i prespojen jedan fekalni priključak.

 

U ulici Džemala Bijedića br.19 vrše se radovi na popravci priključka a u ulici Dejzina Bikića pripremni radovi, odnosno prosjecanje asfalta.

 

Rad u noćnoj smjeni, na rekonstrukciji dijela separate kanalizacione mreže u ulici Skenderija, odvija se u kontinuitetu. Sinoć je ugrađeno 11 metara poliesterske cijevi DN 300 mm.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas vrši radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika, te crpanje septičkih jama na najavljenim lokalitetima. Također, u sklopu akcije čišćenja lokaliteta Općine Ilijaš, u toku je čišćenje kanala i slivnika na tom lokalitetu.