AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 03.08.2022 u 09:49

AKCIJA ČIŠĆENJA NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa općinama i komunalnim preduzećima,  nastavlja veliku akciju čišćenja, a danas se ove aktivnosti izvode na lokalitetu Općine Ilijaš.

Organizatori pozivaju i građane da se uključe u ovu akciju kako bi svi zajedno dali doprinos da životni ambijent bude ljepši i uredniji.

U sklopu ove akcije u kojoj učestvuje i KJKP”ViK”, Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika, te sapiranje javnih površina na lokalitetu Ilijaša.